7HDร้อนออนไลน์

สมุทรปราการติดโควิดเพิ่ม 3 คน ยอดรวมเป็น 7 คน

วันนี้ ( 22 ธ.ค.63) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ รายงานความคืบหน้าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ว่า ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการว่า ตรวจผลผู้ป่วยติดโควิดเพิ่ม 3 คน ทำให้มียอดรวม 7 คนแล้ว โดยผู้ป่วยรายที่ 5 เป็นชายไทย อายุ 53 ปี อาชีพพ่อค้าขายอาหารทะเล มีประวัติเดินทางไปตลาดกลางกุ้งและตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร โดยซื้ออาหารทะเลมาจำหน่ายที่ตลาดเจดีย์ โดยไปซื้อทุกวันๆ ละ 2 รอบ (เช้า/บ่าย)
วันที่ 18 ธ.ค.63 ไม่มีอาการป่วย เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ตลาดกุ้ง
วันที่ 21 ธ.ค.63 เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้นำตัวเข้ารักษาแล้ว พบผู้สัมผัส 8 คน

สำหรับผู้ป่วยรายที่ 6 เป็นชายไทย อายุ 57 ปี เป็นพ่อค้าขายกุ้งที่ตลาดทะเลไทย และรับกุ้งนำส่งเข้าโรงงาน เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ตลาดทะเลไทย
วันที่ 18 ธ.ค.63 เข้ารับการตรวจคัดกรองที่ตลาดทะเลไทย ผลติดเชื้อ
วันที่ 22 ธ.ค.63 นำตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.สมุทรปราการ
มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 3 คน ภรรยาและบุตร 2 คน

สำหรับ ผู้ป่วยรายที่ 7 เป็นหญิงไทย อายุ 55 ปี มีประวัติไปตลาดทะเลไทย
วันที่ 17 ธ.ค.63 ได้ยินประกาศ ศบค.เกี่ยวกับผู้มีประวัติเสี่ยงเข้าไปในพื้นที่ระบาด จึงเข้ารับการตรวจที่ รพ.สมุทรปราการ
วันที่ 22 ธ.ค.63 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ให้ผลเป็นบวก ส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ชลบุรี ตรวจยืนยันผล