7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ปรับผู้รับเหมาทิ้งงาน ทำชาวบ้านเดือดร้อน จ.เชียงใหม่

ชาวบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ร้องเรียนผ่านแฟนเพจ Ch7HD Social Care หลังผู้รับเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำทิ้งงานนานหลายเดือน โดยล่าสุด ทางเทศบาลเมืองต้นเปา ได้ดำเนินการเข้าแก้ไข และมีหนังสือชี้แจงมายังรายการ 7 สีช่วยชาวบ้านแล้ว

เทศบาลเมืองต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
จากกรณีที่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ร้องเรียนผ่านแฟนเพจ Ch7HD Social Care ว่าได้รับความเดือดร้อน หลังจากที่ทางเทศบาลต้นเปาได้ว่าจ้างผู้รับเหมามาดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณบ้านสันมะฮกฟ้า-บ้านสันป่าค่า เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ 14 มกราคม 2563 สัญญาสิ้นสุด 11 กรกฎาคม 2563 แต่งานไม่เสร็จสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถนำรถเข้าออกบ้านได้มานานเกือบ 5 เดือนแล้ว และทางรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ได้นำเสนอออกอากาศไปเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ล่าสุด ทางสำนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งหนังสือชี้แจงมายังรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ว่าทางเทศบาลเมืองต้นเปา ขออภัยอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางเทศบาลเมืองต้นเปาได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จในพื้นที่บางส่วนแล้ว พร้อมทั้งได้ติดตามกำชับการดำเนินการของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน ซึ่งเทศบาลเมืองต้นเปาได้ดำเนินการปรับเงินผู้รับเหมาที่ไม่ดำเนินงานตามแผน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายของทางราชการ พร้อมกันนี้ขอขอบคุณรายการ 7 สีช่วยชาวบ้าน ที่เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข่าวที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วย