ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และยะลา

ที่จังหวัดปัตตานี นายประเวศ หมีดเส็น ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ได้แก่ หมู่ที่ 2 ตำบลกาฮง, หมู่ที่ 1 ตำบลปะกาฮารัง, หมู่ที่ 8 ตำบลปาลาเฮาะ และวัดสันติการาม ด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ปัจจุบัน ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีได้เพิ่มสูงขึ้น ทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำได้รับผลกระทบหลายหลังคาเรือน ถนนทุกสายที่เป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านจมอยู่ใต้น้ำ ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องใช้เรือเป็นพาหนะ

ส่วนที่บ้านเลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสระ ละอองกุล ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว นางบีเดาะ ฮาบิน ซึ่งเสียชีวิตจากอุทกภัยดินสไลด์ทับบ้านเสียหาย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 พร้อมกันนี้ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลตาเนาะ แมเราะ, ตำบลอัยเยอร์เวง, ตำบลยะรม อำเภอเบตง และอำเภอธารโต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญกำลังใจ การได้รับถุงยังชีพพระราชทานสร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด