เช้านี้ที่หมอชิต

ศบค. มีมติแบ่ง 4 พื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามความเสี่ยง

เช้านี้ที่หมอชิต - ศบค. มีมติ แบ่ง 4 พื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามความเสี่ยงสูง ไปจนถึงความเสี่ยงต่ำ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงการพิจารณาเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 ของที่ประชุม ศบค. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้แบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ 4 พื้นที่ โดยประเมินจากระดับความเสี่ยงสูง ไปถึงความเสี่ยงต่ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19 โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัด จะเป็นผู้กำหนดมาตรการในแต่ละพื้นที่

มาตรการควบคุมพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ จังหวัดสมุทรสาคร ให้งดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ ให้จำกัดเวลาปิด-เปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็น, ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้า-ออกจากพื้นที่เด็ดขาด, จัดตั้งด่านตรวจคัดกรอง และใช้มาตรการ เวิร์กฟอร์มโฮม อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยมีมาตรการในช่วงปีใหม่และวันเด็ก งดจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทุกชนิด 

2. พื้นที่ควบคุม ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 10 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มี 4 จังหวัด คือ สมุทรสงคราม, ราชบุรี, นครปฐม และกรุงเทพฯ โดยให้งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วม หรือ กิจกรรมที่มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้ สำหรับสถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิด ให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงาน หากไม่สามารถทำได้ตามที่ ศบค. กำหนด ให้พิจารณาหยุดการดำเนินการ ให้ใช้มาตรการเวิร์กฟอร์มโฮม สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอน หรือ สอนแบบออนไลน์

3. พื้นที่เฝ้าระวังสูง คือ พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 คน แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มีอยู่ 25 จังหวัด ให้พิจารณาจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามความเหมาะสม หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวจำนวนมากทุกรูปแบบ

และ 4. พื้นที่เฝ้าระวัง หมายถึงพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ พิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามความเหมาะสม