7HD ร้อนออนไลน์

พัทลุงประกาศใครบินนกแอร์ 23 ธ.ค.ให้รีบมาตรวจโควิด

จากกรณีที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้รายงานผู้ป่วยโควิด จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ป่วยรายดังกล่าวที่ได้เดินทางจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินตรัง เที่ยวบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7410 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 จึงขอให้ผู้โดยสารสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 7410 วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ออกจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินตรัง ที่นั่งแถวที่ 48,49,50,51,52 ซึ่งถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รีบเดินทางเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสารคัดหลั่ง และขอให้เว้นระยะห่างกับคนในครอบครัวและบุคคลอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อจนถึงวันที่ 8 ม.ค. 2564 

ทั้งนี้หากท่านมีอาการผิดปกติ ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก เสียงแหบ เหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ให้ติดต่อโรงพยาบาลพัทลุง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-609500 หรือโทร 1669 โดยด่วน

ขณะที่ผู้เดินทางด้วยเที่ยวบิน SL 826 ของสายการบินไลออนแอร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม2563 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.05 น. ถึงจังหวัดตรังเวลา 19.30 น. ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่มีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1 ราย นั้นในจำนวนดังกล่าวมีชาวจังหวัดพัทลุงเดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าวจำนวน 9 ราย และได้เข้ารับตรวจเก็บสารคัดหลั่งแล้วจำนวน 8 ราย ที่โรงพยาบาลพัทลุงผลปรากฏว่าทั้ง 8 รายมีค่าเป็นลบ โดยทางแพทย์ได้แนะนำให้ทั้ง 8 ราย ได้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน