7HDร้อนออนไลน์

สมุทรปราการ พบเด็กหญิงวัย 9 ขวบ ติดโควิดเพิ่ม 1 คน

วันนี้ ( 27ธ.ค.63) กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานสถานการณ์โควิด-19 โดยจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อใหม่ 1 คน เป็นเด็กหญิงอายุ 9 ปี อยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยยืนยันคนที่ 13 โดยพบว่าเป็นหลานของผู้ป่วยชาว ต.บางจาก อ.พระประแดง 

สำหรับไทม์ไลน์ ของผู้ป่วยคนที่ 22 เด็กหญิง อายุ 9 ปี มีดังนี้ สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 49 คน ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจ

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/12/27/5fe883652f5e44.03040447.jpg

นอกจากนี้ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ยังได้ออกประกาศให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีผู้ป่วยยืนยัน เพศชาย อายุ 31 ปี อาชีพรับราชการ มีประวัติเดินทางมารับบริการทำบัตรประชาชน ที่สำนักทะเบียนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในวันที่ 18 ธ.ค. 63 ซึ่งมีการถอดหน้ากากอนามัยในขั้นตอนการถ่ายภาพ และขั้นตอนสแกนลายพิมพ์นิ้วมือเพื่อจัดทำบัตรประชาชน

สำนักทะเบียนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จึงเป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ที่สำนักทะเบียนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในวันที่ 18 ธ.ค.63 เว้นระยะห่างหรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคลอื่น สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากมีไข้ ครั้นเนื้อครั่นตัว ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ให้ไปพบแพทย์ทันที