ข่าวภาคค่ำ

รัฐบาลนำร่องเพิ่มวันหยุดยาว ปี 64 รวม 24 วัน

รัฐบาลนำร่องวันหยุดกรณีพิเศษ เปลี่ยนและเพิ่มวันหยุดชดเชย เพื่อให้มีวันหยุดได้ติดต่อกันเป็นระยะยาว สามารถให้ประชาชนวางแผนการท่องเที่ยวได้ในปีหน้า ที่รวมแล้วจะมีวันหยุดถึง 24 วัน

โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม วันหยุดชดเชย เปลี่ยนวันหยุดชดเชย ทำให้ประชาชนมีวันหยุดต่อเนื่อง เริ่มจากกุมภาพันธ์ วันที่ 12 ซึ่งเป็นวันตรุษจีน ทำให้หยุดติดกัน 3 วัน, เดือนมีนาคม ในวันที่ 26 เป็นวันประเพณีไหว้พระธาตุประจำปีของภาคเหนือ ทำให้หยุดติดกัน 3 วัน และเพิ่มเทศกาลสงกรานต์ 12 เมษายน ทำให้มีวันหยุดติดต่อกัน 6 วัน และในวันที่ 10 พฤษภาคม เป็นงานบุญบั้งไฟ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีวันหยุดยาวติดกัน 3 วัน ส่วนเดือนกรกฎาคม มีการเพิ่มวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา ทำให้มีวันหยุดยาว ตั้งวันที่ 24-28 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในเดือนกันยายน เพิ่มวันหยุดชดเชยวันที่ 24 เนื่องในวันมหิดล และในเดือนตุลาคม เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันที่ 25 มาเป็นวันที่ 22 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน เนื่องจากวันที่ 21 เป็นวันหยุดประจำภาคกลาง และยังมีวันหยุดประจำภาคใต้อีก 1 วัน คือ วันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งเป็นประเพณีสารทเดือนสิบ ส่วนภาคเอกชน สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และไม่ให้กระทบกับการให้บริการ