เช้านี้ที่หมอชิต

คมธรรมประจำวัน : พุทธแท้ไม่รังแกใคร

เช้านี้ที่หมอชิต - พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่ชอบความรุนแรงและเบียดเบียนใคร ฉะนั้นใครที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ควรเป็นคนเช่นนั้น ดังเช่นในช่วง คมธรรมประจำวัน กับ ท่าน ว.วชิรเมธี ในวันนี้