7HD ร้อนออนไลน์

ประชาชนทยอยกลับบ้าน คาดช่วงบ่ายถนนมิตรภาพ เริ่มหนาแน่น

30 ธ.ค. 63 เมื่อเวลา 08.30 น. สภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ช่วงก.ม.ที่ 75+100  ต.คลองไผ่ อ.คิ้ว จ.นครราชสีมา พบว่า ปริมาณรถที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร เบาบางสัญจรได้คล่องตัว สามารถทำความเร็วได้ มากกว่า 90 ก.ม./ช.ม.แต่อยู่ในอัตรากฎหมายกำหนด ในขณะที่ฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่น เต็มทุกช่องจราจร แต่ยังเคลื่อนตัวได้สะดวก ทำความเร็วได้ประมาณ 70-80 ก.ม./ช.ม.

ซึ่งแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา ได้ตั้งจุดอำนวยความสะดวกประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำแก่ผู้เดินทางสัญจรในช่วงนี้ โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานการทำงานกับตำรวจทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้กับประชาชน พร้อมกับตรวจสอบเส้นทางตลอดพื้นที่รับผิดชอบ และบริหารจัดการระบายการจราจรไม่ให้ติดสะสม เพื่อให้ประชาชนที่กลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในภาคอีสานช่วงปีใหม่นี้ เดินทางด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือผู้ขับขี่ได้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง และหากเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ขอให้หยุดพักในจุดที่ปลอดภัยก่อนแล้วจึงเดินทางต่อ เพื่อช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564