ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ต้านทุจริต ตามติดกลโกง บทสรุปแก้ปัญหาลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นที่ จ.ตรัง ตอนที่ 3

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.ซึ่งรับผิดชอบการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่หมู่ 1 ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อติดตามว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านเรื่องเสียง กลิ่น และสุขอนามัย จากผู้ประกอบการที่ดัดแปลงที่อยู่อาศัยใช้ลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อเก็บรังขาย เทศบาลตำบลทุ่งยาวแก้ปัญหานี้คืบหน้าอย่างไร กรณีนี้ชาวบ้านยื่นถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม รวมทั้งมีคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหานี้ ตามประกาศผังเมืองจังหวัดตรังปี 2558

ด้าน ผอ.กองช่างเทศบาลตำบลทุ่งยาว ยอมรับผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียน ใช้อาคารเดิมและอาคารที่ก่อสร้างใหม่ดัดแปลงเป็นที่เลี้ยงนกนางแอ่น มีคำสั่งระงับไปแล้ว แต่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งไปที่จังหวัดตรัง

ขณะที่ผู้ประกอบการ  ปฏิเสธดัดแปลงอาคารใช้เลี้ยงนกนางแอ่นเก็บรังขาย  ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัยใกล้เคียงเป็นโรคภูมิแพ้ สอดรับกับหลักฐานที่ กอ.รมน. รวบรวมได้ยังมีการลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่น

การแก้ไขปัญหานี้ของเทศบาลตำบลทุ่งยาวและคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตรัง หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ต้องรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7