ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด