เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ไทยทำสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันสูงที่สุด –กระจาย 53 จังหวัดทั่วประเทศ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึง ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้ (1 ม.ค.) เป็นนิวไฮด์ หรือทำสถิติติดเชื้อมากที่สุด จากกราฟแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พบการระบาดที่จังหวัดสมุทรสาคร และอย่าคิดว่าตัวเลขที่พุ่งขึ้นเร็วนี้จะลงเร็ว

นอกจากนี้ยังพบว่าจังหวัดที่มีการระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 2 จังหวัด คือ ลำพูนและสระแก้ว รวมเป็น 53 จังหวัด  ซึ่งถือว่าเป็นการกระจายตัวที่รวดเร็วมากนับตั้งแต่การพบการระบาดระลอก 2 วันแรก 

โดยทีมสอบสวนโรคกำลังเร่งสอบประวัติและติดตามไทม์ไลน์ เพื่อแจ้งพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องและให้ทันท่วงที  ส่วนที่ประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยง ขอร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพราะเวลานี้จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยง ไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้มงวดกับการใช้ชีวิตมากกว่าปกติ เพื่อร่วมกันลดการระบาดลง