7HDร้อนออนไลน์

6 วันเทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุสะสม 3,072 ครั้ง ดับรวม 358 คน

วันนี้ (4 ธ.ค.64) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ( ศปถ.) สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 3 ม.ค.64 เกิดอุบัติเหตุ 325 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 40 คน ผู้บาดเจ็บ 333 คน สำหรับอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ (29 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64) เกิดอุบัติเหตุรวม 3,072 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 358 คน ผู้บาดเจ็บ รวม 3,073 คน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับรถเร็ว 35.69% ดื่มแล้วขับ 24.31%  โดรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 83.08% ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 68%  ถนนกรมทางหลวง 40.92% ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป  33.24%

โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ จำนวน 111 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา จังหวัดละ 16 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ จำนวน 113 คน

นายอรรษิษฐ์ กล่าวด้วยว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนทั้งจำนวนครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและเมาสุรา สำหรับในวันนี้คาดว่าประชาชนบางส่วนยังอยู่ระหว่างการเดินทาง จึงได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่อง