ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : เทคโนโลยีโทรคมนาคมเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร

ตีตรงจุดวันนี้ มีซีรีส์ชุด "เก่าไปใหม่มา" รับการเปิดศักราชใหม่ เริ่มที่พัฒนาการด้านการสื่อสารของมนุษย์ ที่เปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมาก จากอะนาล็อกสู่ยุคดิจิทัล เดี๋ยวนี้เขาส่งผ่านความคิดถึงกันอย่างไร ความเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบอะไรบ้าง ติดตามกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์