ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ผลงานปี 2563 ความภูมิใจคนทำงานปิดทองหลังพระ

เป็นเวลา 9 ปีเต็ม นับตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบันที่คอลัมน์หมายเลข 7 คนทำงานเบื้องหน้า และเบื้องหลัง ร่วมกันทุ่มเททำงานตามนโยบายของผู้บริหารช่อง 7HD ที่มอบเป็นแนวทางปฏิบัติการทำหน้าที่สื่อมวลชนที่ดี เพื่อนำเสนอข่าวที่ดี มีประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 1 ในนั้นคือ การนำเสนอข่าวติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินให้หน่วยงานภาครัฐ มีความตระหนักใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ด้วยความประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในฐานะเจ้าของเงินแผ่นดิน

ในรอบปี 2563 คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลี ลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน ส่งผลให้โครงการต่างๆ ที่ไปตรวจสอบส่วนใหญ่มีการแก้
ไขเป็นผลสำเร็จแล้ว และบางส่วนกำลังแก้ไข เช่นโครงการปรับปรุงศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย กจ.3007,ถนนสายไม้ตรา-บางไทร,ถนนสายธารเกษม-พุคำจาน  รวมทั้งการตรวจสอบที่จังหวัดตรัง ทวงคืนผืนป่าชายเลนที่อำเภอสิเกา การแก้ปัญหาดัดแปลงที่อยู่อาศัยใช้ลักลอบเลี้ยงนกนางแอ่น การตามหาไอ้โม่งที่สั่งทำคันปิดกั้นแม่น้ำยมที่จังหวัดนครสวรรค์ และการจัดระเบียบร้านค้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี และนี่คือส่วนลึกจากใจคนทำงาน

ขณะที่ช่างภาพและเจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพ ซึ่งเป็นผู้ปิดทองหลังพระทำงานเบื้องหลัง ต่างภูมิใจที่ได้ร่วมทำงานคอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้คอลัมน์หมายเลข 7 ลากันด้วยความรู้สึกนี้ สวัสดีปีใหม่

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7