7HDร้อนออนไลน์

สมุทรปราการติดโควิดอีก 20 คน ยอดสะสมเพิ่มเป็น 108 คน

เวลา 14.00 น. วันนี้ (4 ม.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 20 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 16 คน รับส่งต่อมารับการรักษา 4 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมของ จ.สมุทรปราการ เพิ่มเป็น 108 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดสมุทรปราการ 67 คน และผู้ป่วยรับส่งต่อมารักษา 41 คน รักษาหายแล้ว 1 คน ยังรักษาอยู่ 107 คน

ขณะที่การสอบสวนโรค พบผู้ป่วยมีประวัติเชื่อมโยงกับตลาดกุ้ง จ.สมุทรสาคร 23 คน คลัสเตอร์ บริษัทย่านสุขุมวิท 3 คน คลัสเตอร์การพนัน 20 คน คลัสเตอร์ตลาดบางพลี 18 คน กระจายอยู่ใน อ.เมือง 23 คน อ.บางบ่อ 1 คน บางพลี 20 คน พระประแดง 9 คน พระสมุทรเจดีย์ 13 คน และบางเสาธง 1 คน