7HD ร้อนออนไลน์

เพชรบุรีพบผู้ติดโควิดรายใหม่ เป็นแม่ค้าติดเชื้อจากตลาดบางพลี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (4 ม.ค. 63) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่าจากการค้นหาเชิงรุกคัดกรองโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1  ราย ซึ่งมีประวัติเดินทางเข้าพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการโรคติดต่อเร่งหาแนวทางทุกมาตรการคุมเข้มหวังหยุดเชื้อในพื้นที่เพชรบุรีให้เร็วที่สุด จัดตั้งด่านจุดสกัด คัดกรอง ค้นหาเชิงรุก  โดยการเพิ่มการค้นหาในชุมชน แล้วรีบส่งตรวจ  ยกระดับมาตรการในการสอบสวนโรค

ด้านนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ระบุว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของ จ.เพชรบุรี  เป็นหญิงอายุ 62 ปี อาชีพค้าขาย ชาวตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง สัมผัสกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพค้าขายในพื้นที่ตลาดบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้ค้าที่มีแผงขายของอยู่ใกล้กันติดโควิด-19 ทำให้หญิงคนดังกล่าวเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยงจึงเข้ารับการตรวจ พบว่าติดเชื้อ และกลายเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 23 ของ จ.เพชรบุรี

ขณะนี้ จ.เพชรบุรี  มีผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ( PUI)  จำนวน 6,336 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อ จำนวน 5,035 ราย กำลังรอผล  1,278 ราย พบผู้ติดเชื้อรวม 23  ราย รักษาหายแล้ว 2 ราย  ยังรักษาอยู่ 21 ราย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือป้องกัน ระมัดระวังตัวเอง หลีกเลี่ยงไม่ไปในสถานที่เสี่ยง  ซึ่งจะเป็นการช่วยหยุดเชื้อเพื่อ ให้ชาวเพชรบุรีปลอดภัย พร้อมขอให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์   ควบคุมเข้มทุกมาตรการโดยไม่ตั้งอยู่บนความประมาทอย่างเด็ดขาด