ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : เมื่อข้อมูลอยู่บนคลาวด์ ฝากความปลอดภัยไว้กับใคร?

ตีตรงจุดวันนี้มีเรื่องวิวัฒนาการจัดเก็บข้อมูลที่เดิมนิยมเก็บแบบออฟไลน์ แต่ปัจจุบันการเก็บแบบออนไลน์ได้เข้ามาแทนที่ เพราะการเข้าถึงข้อมูลแสนสะดวก ใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ แต่สิ่งนี้ก็มีภัยร้ายแฝง เสี่ยงสูญเสียอธิปไตยในข้อมูลของเราเอง รัฐจะมีมาตรการรับมือหรือไม่ ติดตามจากรายงาน...