7HDร้อนออนไลน์

บ่อนไก่อ่างทอง ตัวการติดเชื้อกระจาย 4 จังหวัด

วันนี้ ( 5 ม.ค.64 ) ศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าทั่วโลกติดเชื้อโควิดมากกว่า 86 ล้านคน โดยประเทศอังกฤษมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 58,784 คน มีความเป็นห่วงเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อสายพันธุ์ใดก็สามารถตรวจจับได้ทั้งหมด ขณะที่การติดเชื้อในประเทศไทยพบการติดเชื้อมากขึ้นในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก สาเหตุหลักๆ มาจากบ่อนพนันและบ่อนไก่ ซึ่งเป็นสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท ไม่สวมหน้ากาก ตะโกนเสียงดัง และเมื่อมีอาการเจ็บป่วยก็ปกปิดข้อมูล ไม่บอกหมอ จึงขอให้เปลี่ยนพฤติกรรม กลับตัวกลับใจ อย่าพาตัวเองเข้าไปเสี่ยง ทั้งบ่อนถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ล้วนไม่เป็นผลดีกับประเทศ 

“สำหรับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ถูกจับได้ใน กทม. อีก 19 คน ตรวจพบติดเชื้อ 7 คน แม้จะเป็นการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ แต่ชายแดนกับกรุงเทพฯ ห่างกันไกลมาก หากไม่มีพาหนะ ไม่มีบ้านให้พัก เขาก็มาไม่ได้ จึงขอให้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเช่า โรงงาน สถานประกอบการ ถ้ายังรับแรงงานต่างด้าวไม่รู้ที่มาที่ไป เราจะควบคุมโรคไม่ได้ การกระทำผิดกฎหมายต้องหยุดทั้งหมด” นพ.โอภาสกล่าว

ด้าน นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงคลัสเตอร์บ่อนไก่ จ. อ่างทอง ว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 39 คน นอกจากนี้ ยังแพร่กระจายไปยัง สิงหบุรี 4 คน อยุธยา 2 คน ลพบุรี 1 คน และสุพรรณบุรี 1 คน ทั้งนี้พบว่าผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับบ่อนพนันหลายกรณี ไม่ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน จึงขอให้ประชาชนเข้าไปในบ่อนทุกประเภท หรือสัมผัสใกล้ชิดผู้เข้าไปในบ่อน ให้ตระหนักว่ามีความเสี่ยง หากยังไม่มีอาการป่วย ขอให้กักตัวเอง หลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลอื่น 14 วัน หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ขอให้เข้ารับการตรวจรักษา

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/05/5ff4314aa54925.90046316.PNG

ทั้งนี้กระทรวงขอให้ประชาชน ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มไทยชนะและหมอชนะ โดยให้ใช้งานทั้ง 2 แอปพลิเคชันร่วมกัน ซึ่งแอปฯ หมอชนะสามารถสอบย้อนหลังประวัติการเดินทาง และการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ ถ้าใช้ร่วมกับไทยชนะจะช่วยให้การติดตามเฝ้าระวัง สอบสวนโรคมีความแม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะ 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด