ข่าวในพระราชสำนัก

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่หอประชุมโรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดให้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ และมอบแก่ตัวแทนราษฎร โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี

จากนั้น เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 1 หมู่ 10 ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจ สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2563 ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบ รวม 23 อำเภอ 165 ตำบล 1,552 หมู่บ้าน 128 ชุมชน มีบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ประมง และปศุสัตว์ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ปัจจุบันสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง