7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.เผยมีผู้ติดเชื้อโควิดเสียชีวิตเพิ่มอีก 1 คน รวม 66 คน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. เปิดเผยว่าวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเป็น 66 ราย ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นชายอายุ 63 ปี เป็นพนักงานขับรถรับส่งแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

มีอาการป่วยเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2563 ไปพบแพทย์พบมีออกซิเจนในเลือดต่ำมาก มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูง แพทย์ได้นำตัวไปเอ็กซเรย์ปอด และตรวจหาเชื้อพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จึงได้นำตัวไปรักษา  30 ธ.ค. 2563 ผู้ป่วยมีอาการหอบเหนื่อย แพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และย้ายไปรักษาในห้อง ICU ต่อมา 31 ธ.ค.2563 ผู้ป่วยมีอาการไตป่วย แพทย์ได้ทำการฟอกไต จนถึงวันที่ 5 ม.ค.2564 ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจหยุดเต้น แพทย์ได้พยายามยื้อชีวิตแต่ไม่กลับมา แพทย์จึงให้ความเห็นว่าผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลว