7HD ร้อนออนไลน์

ศบค.ขอประชาชนชะลอเดินทางข้ามจังหวัดถึง 1 ก.พ.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบค. เปิดเผยว่าสำหรับจังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 บวก 5 จังหวัด ภาครัฐมีมาตรการให้ลดการเดินทางไปมาหาสู่กัน  โดย 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด จะเพิ่มความยุ่งยากด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ติดตั้งแอปพลิชันหมอชนะ สอบถามความจำเป็นในการเดินทาง และต้องมีเอกสารอนุญาตเดินทางจากเจ้าพนักงานในท้องที่ ทั้งนี้ขอร้องให้คนที่ไม่มีธุระจำเป็นอยู่กับบ้านเพื่อลดโรค เป็นมาตรการเพื่อให้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับผลกระทบน้อย ซึ่งถือเป็นมาตรการจากเบาไปหาหนัก

ส่วนประชาชนอีก 49 จังหวัด ขอให้งดหรือชะลอการเดินทาง ไปจนถึงวันที่ 1 ก.พ. 2564 แต่ทั้งนี้หากตัวเลขการติดเชื้อยังน่ากลัว พุ่งชันขึ้นจะต้องมีความเข้มงวดสูงสุดอีกหลายๆ เข้ม ตนไม่อยากพูดเรื่องน่าหดหู่ เรื่องที่ไม่อยากจะฟัง จึงขอให้อยู่กับบ้านและออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น