ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : สมาร์ตโฟนครองเมือง ผลร้ายหรือดี

ตีตรงจุดวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์ชุด "เก่าไปใหม่มา" กับเทคโนโลยีการสื่อสาร ในยุคที่ "สมาร์ตโฟน" ครองเมือง กลายเป็นสังคมก้มหน้า ภัยใดจะแฝงมาได้บ้าง...