ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : โควิด-19 รอบใหม่กระทบซ่อมถนนสาย กจ.3007

แขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี ปลายปีที่แล้วส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการซ่อมสร้างถนนสาย  กจ.3007  แยกทางหลวงหมายเลข 324  บ้านทุ่งทอง  อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งใช้งานมากว่า 10 ปี กรมทางหลวงชนบทโดยแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี จึงจัดทำโครงการนี้แยกเป็น 2 สัญญา จ้างเอกชนให้ดำเนินการระยะทาง 3.36 กิโลเมตร 2 ช่องจราจรกว้าง 12 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ค่าจ้างเกือบ 21 ล้านบาท เอกชนส่งมอบงานเดือนกันยายนก่อนครบสัญญาวันที่ 12 ตุลาคมปีที่แล้ว

กรมทางหลวงชนบทตรวจรับจ่ายค่าจ้างครบแล้ว จากนั้นเปิดใช้เดือนตุลาคมแต่มีฝนตกหนัก พื้นถนนจึงชำรุดเสียหายเพราะมีความชื้นใต้ชั้นรองพื้น คิดเป็นพื้นที่ 18,000 ตารางเมตร แจ้งเอกชนให้รีบซ่อมถนนเพราะยังอยู่่ในประกันสัญญาผลงาน 2 ปี 

การซ่อมถนนด้วยวิธีนี้มีค่าใช้จ่ายกว่า 10 ล้านบาท อยู่ในความรับผิดชอบของเอกชนคู่สัญญา โดยนายช่างแขวงทางหลวงชนทบทกาญจนบุรียืนยันการซ่อมถนนสายนี้จะแล้วเสร็จไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

ที่มาของการแก้ไขปัญหานี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคประชาชนในนามชมรม STRONG กาญจนบุรีช่วยสะท้อนปัญหานี้ ป.ป.ช.กาญจนบุรี ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบทันที โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ร่วมขยายผลตีแผ่ข้อเท็จจริง โดยที่ผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทและเจ้าหน้าทีี่ เอกชนคู่สัญญาตอบรับเร่งแก้ไขปัญหาที

ล่าสุด คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับแจ้งจากวิศวกรโยธาชำนาญการ กรมทางหลวงชนบท ว่าสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ส่งผลกระทบให้การส่งมอบงานซ่อมถนนสาย กจ.3007 เสร็จไม่ทันตามแผนงาน

ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการซ่อมถนนสายนี้ ได้ติดตั้งป้ายเตือนต่างๆ และแสงสว่างบอกทางไว้แล้ว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัณจรผ่านไปมา


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7