7HDร้อนออนไลน์

รพ.จุฬาฯ ประกาศปิด 2 โรงอาหาร หลังพบเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ติดเชื้อโควิดเข้าไปใช้บริการ

วันนี้ (11 ม.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มีการออกประกาศ การปิดให้บริการโรงอาหารตึกไผ่สิงโต และศูนย์อาหาร ฬ Bistro หลังพบว่ามีบุคลากรในสังกัดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากการใกล้ชิดผู้ป่วยในจังหวัดอ่างทอง และมีประวัติเข้ามาทำงานภายในพื้นที่ของโรพยาบาลจุฬาฯ และคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีไทม์ไลน์ตามวันและเวลาดังนี้
         
วันที่ 4 ม.ค. 2564 เวลา 08.30-09.00 น. รับประทานอาหารที่โรงอาหาร ตึกไผ่สิงโต และไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมายภายนอกโรงพยาบาล

วันที่ 5-8 ม.ค. 2564 เวลา 08.30-09.00 น. รับประทานอาหาร ณ ศูนย์อาหาร ฬ Bistro และไปทำงานตามที่ได้รับมอบหมายภายนอกโรงพยาบาล

วันที่ 9 ม.ค. 2564 มีอาการไอ จมูกไม่ได้กลิ่น จึงมาตรวจหาเชื้อที่คลินิกโรคอุบัติใหม่ รพ.จุฬาฯ และเมื่อทราบผลว่าติดเชื้อ จึงได้รับเป็นผู้ป่วยในรักษาภายในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ผลการสอบสวนโรค มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ทำงานใกล้ชิดรวม 24 คน ขณะนี้ทั้งหมดมีอาการปกติ ได้รับการตรวจหาเชื้อและให้แยกกักตัว ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 2564 และเนื่องจากผู้ติดเชื้อไปใช้บริการที่โรงอาหารและศูนย์อาหารต่างๆ ภายในพื้นที่โรงพยาบาล ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ทางโรงพยาบาลจึงขอปิดให้บริการโรงอาหารไผ่สิงโต และศูนย์อาหาร ฬ Bistro ในวันที่ 11 ม.ค. 2564 เพื่อให้พนักงานในโรงอาหารมารับการตรวจหาเชื้อ และทำความสะอาดโรงอาหาร โดยจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 12 ม.ค. 2564