ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ความยุติธรรมมีจริงในสังคมไทย วัดนาคราชชนะคดี ตอนที่ 1

ศาลาอเนกประสงค์พร้อมเตาเผาศพปลอดมลพิษ 2 เตานี้ วัดนาคราชจังหวัดสมุทรปราการใช้เงินอุดหนุนปี 2556 จาก อบจ.สมุทรปราการ จำนวน 22 ล้านบาท ทำสัญญาจ้างเอกชน แต่ส่งมอบงานไม่ทัน 200 วัน และไม่เสียค่าปรับวันละ 2,000 บาทตามสัญญา

คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 - ปัจจุบัน ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส สมัยเป็นผู้ว่า สตง. และเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ ส่งผลให้ปี 2559 เอกชนส่งมอบงานโครงการนี้ แต่เจ้าอาวาสวัดนาคราชไม่ตรวจรับงานระบุทำผิดแบบทั้งที่จ่ายค่าจ้างครบแล้ว แต่เอกชนระบุจ่ายค่าจ้างไม่ครบ จึงฟ้องดำเนินคดีกัน ศาลาอเนกประสงค์และเตาเผาศพจึงไม่ได้ใช้งาน เอกชนปิดล็อกและนำกุญแจไปด้วย

การต่อสู้ของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อพิสูจน์ความจริงในศาลยุติธรรม ใช้เวลา 5 ปี จนยุติวันที่ 8 ธันวาคมปีที่แล้ว ศาลฎีกาพิพากษาให้วัดนาคราชชนะคดี เจ้าอาวาสจึงมามอบแจกันดอกไม้ขอบคุณช่อง 7 อดีตผู้ว่า สตง. และ นายนิวัติ แก้วล้วน อดีตเลขาธิการสภาทนายความ ที่ให้การช่วยเหลือ

ประเด็นสำคัญทำให้เจ้าอาวาสวัดนาคราชชนะคดี เพราะไม่ได้ทำผิดสัญญาและเอกชนไม่ได้ยกเลิกสัญญานี้ จึงยังมีผลให้ต้องปฏิบัติตามสัญญา

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ให้ข้อคิดการชนะคดีของวัดนาคราช สะท้อนให้เห็นว่า ความยุติธรรมมีอยู่จริงในสังคมไทย

หลังจากชนะคดีจนถึงขณะนี้ เจ้าอาวาสวัดนาคราชได้รับเงินจากเอกชนคู่สัญญาหรือยังติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7