7HDร้อนออนไลน์

กองทัพเรือ รับมีกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร 2 นาย ติดเชื้อโควิด กักตัวกลุ่มเสี่ยงสูงอีก 273 นาย

ตามที่มีข่าวว่ามีกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร 2 นาย ติดเชื้อโควิด-19 หลังจากช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีกำลังพลบางส่วนของเรือหลวงจักรีนฤเบศร ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะโรงเบียร์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (11 ม.ค.64) พล.ร.ท.เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า จากที่ช่วงวันหยุดที่ผ่านมา มีกำลังพลบางส่วนของเรือหลวงจักรีนฤเบศร เดินทางไปรับประทานอาหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ต่อมาพยาบาลประจำเรือ ได้ทราบรายงานสถานที่พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 จึงดำเนินการคัดกรองสอบถามกำลังพลที่ไปในพื้นที่เสี่ยง ตามประกาศของจังหวัดชลบุรี ตรวจพบว่ามีกำลังพลเรือหลวงจักรีนฤเบศร 11 นาย มีประวัติเข้าไปในร้านอาหารดังกล่าว จึงได้ส่งตัวเข้ารับการตรวจหาเชื้อที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI clinic) โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ ผลการตรวจพบกำลังพล 2 นาย ติดเชื้อโควิด

ทางโรงพยาบาลจึงได้แจ้งไปที่ทีมสอบสวนโรคของกรมแพทย์ทหารเรือ ซึ่งร่วมกับกองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ รวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง และนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการกักกันโรค เก็บตัวอย่างในกลุ่มเสี่ยงสูงซึงเป็นกำลังพลบนเรือจักรีนฤเบศรจำนวน 273 นาย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ และเสนอรายงานให้กองทัพเรือทราบ

ทั้งนี้ ทางกองทัพเรือได้นำกำลังพลที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องกักกันโรคทั้ง 273 นาย เข้ากักตัวภายในอาคารรับรองสัตหีบ ที่จัดไว้โดยทันทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะกักตัวจนครบและปฏิบัติตามมาตรการ การกักกันโรคทุกประการ และขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ จะถูกควบคุมกำกับเป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพร้อมทั้งทางกรมแพทย์ทหารเรือ ได้เสนอให้กองทัพเรือแจ้งให้กำลังพลอื่นๆ ได้ตรวจสอบข้อมูลจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการติดเชื้อโควิด-19  ในกำลังพลกองทัพเรือ ที่อาจเข้าไปใช้บริการในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับผู้ป่วยทั้ง 2 นาย ที่ไปใช้บริการ และจะให้กำลังพลกองทัพเรือที่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง มารับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ณสถานที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้สามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อต่อไป

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ทางการแจ้งระงับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แล้ว กองทัพเรือได้เน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง แต่ก็จำเป็นต้องมีกำลังพลที่ต้องทำหน้าที่ช่วยสาธารณสุขในขณะนี้อยู่เป็นจำนวนพอสมควร

ในการนี้ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ แสดงความห่วงใยกำลังพลเหล่านี้ รวมทั้งให้เพิ่มความระมัดระวัง โดยจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ กองทัพเรือได้มี “ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โควิด-19 กองทัพเรือ” ทำหน้าที่อำนวยการในการดูแลและป้องกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำลังพลกองทัพเรือ และหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือทั้งหมด จึงได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น