7 สีช่วยชาวบ้าน

ชื่นชม อสม.ทำงานด้วยใจ สร้างความเข้าใจโควิด-19 จ.เชียงใหม่

สถานการณ์โควิด-19 ทั้งรอบแรกและรอบใหม่นี้ อีกกลุ่มคนสำคัญที่ทำงานอย่างหนัก คือ อสม. ที่สละเวลาเป็นจิตอาสา ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางรัชนี ศรีหน่อ และนางศรีนวล สุภา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. บ้านศรีบัวเงิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จิตอาสาประจำด่านคัดกรองโควิด-19 บริเวณสี่แยกทางต่างระดับดอนจั่น ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ซึ้งจุดนี้ถือเป็นประตูเข้าสู่เมืองเชียงใหม่ โดยทั้ง 2 คนบอกว่า แม้ว่าจะมีความเสี่ยง ไม่มีเบี้ยเลี้ยงตอบแทน แต่ก็ขอทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจ และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับด่านคัดกรองบริเวณนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ สอบถามข้อมูลการเดินทาง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางเข้าเชียงใหม่ สแกนแอปพลิเคชั่น CM-CHANA หรือ เชียงใหม่ชนะ ตามมาตรการของทางจังหวัด เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม

7 สีช่วยชาวบ้าน ขอเป็นกำลังใจและชื่นชมเจ้าหน้าที่ อสม. และบุคลากรทางการแพทย์ทุก ๆ คน แต่ที่สำคัญเราทุกคนต้องช่วยกันปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด