7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนให้รื้อแบร์ริเออร์ออกจากเขตชุมชน จ.พัทลุง

กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ขอให้รื้อแบริเออร์กลางถนนออก เพราะทางเดิมแคบอยู่แล้ว เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น

สาเหตุการยื่นหนังสือเรียกร้อง ส่วนหนึ่งเพราะอันตราย และค้าขายไม่ได้ ทำให้ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนัดบายพาส ริมถนนเลี่ยงเมืองสายมโนราห์ จังหวัดพัทลุง ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ขอให้รื้อแบริเออร์คอนกรีตที่วางกั้นกลางถนนออก เพราะจะยิ่งทำให้ถนนสายที่แคบอยู่แล้ว แคบไปอีก ทำให้สัญจรลำบาก และเสี่ยงอันตรายมากขึ้นด้วย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่ามีการทำประชาคมกับชาวบ้านในพื้นที่หรือไม่

นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มาเป็นผู้รับหนังสือ และชี้แจงว่า การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทำประชาคมแล้ว แต่เมื่อชาวบ้านและผู้ใช้เส้นทางเดือดร้อน จะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกับชาวบ้าน เพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งแนวทางอาจจะต้องพบกันครึ่งทาง คือ ต้องแก้ปัญหาอุบัติเหตุ และชาวบ้านได้รับผลกระทบน้อยที่สุด