ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : ตรวจงบฯ สู้พิษโควิด-19 รอบใหม่

ก่อนที่ ครม. จะฟันธงว่าจะมีมาตรการเยียวยาหรือไม่อย่างไร "ตีตรงจุด" จะพาไปดูยอดเงินไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านบาท ที่ใช้สู้พิษโควิด-19 รอบแรก ตอนนี้ใช้ไปแล้วเท่าไร และจะพอใช้กับไวรัสร้ายรอบใหม่หรือไม่...