ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ความยุติธรรมมีจริงในสังคมไทย วัดนาคราชชนะคดี ตอนที่ 2

เงินอุดหนุนวัด 22 ล้านบาท ที่วัดนาคราช จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับจาก อบจ.สมุทรปราการ ปี 2556 เพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์พร้อมเตาเผาศพปลอดมลพิษ 2 เตา ทำสัญญาจ้างบริษัทเอกชนที่วัดไม่ได้เป็นผู้เลือก โดยก่อสร้างไม่เสร็จตามสัญญาและไม่เสียค่าปรับ เจ้าอาวาสวัดนาคราชเปิดเผยข้อมูลนี้กับผู้ว่า สตง.ขณะนั้น และเจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ คอลัมน์หมายเลข 7 และเจ้าหน้าที่ คสช. วันที่ 7 เมษายน 2558 ส่งผลให้เอกชนก่อสร้างโครงการนี้จนเสร็จ โดยปี 2559 ที่ไปตรวจสอบเจ้าอาวาสวัดนาคราชยังไม่ตรวจรับระบุก่อสร้างผิดแบบจ่ายค่าจ้างครบแล้ว แต่เอกชนแย้งจ่ายค่าจ้างไม่ครบ จึงฟ้องดำเนินคดีกันตั้งแต่ปี 2558 ทำให้ไม่ได้ใช้งานศาลาอเนกประสงค์เอกชนปิดล็อกและนำกุญแจไปด้วย

การต่อสู้คดีของทั้ง 2 ฝ่ายใช้เวลา 5 ปี จนยุติวันที่ 8 ธันวาคมปีที่แล้ว ศาลฎีกาพิพากษาให้วัดนาคราชชนะคดี บริษัทเอกชนคู่สัญญาต้องชำระเงินค่าเสียหายกว่า 9 ล้านบาท + ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5/ปี นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 รวมขณะนี้กว่า 13 ล้านบาท

ล่าสุด 8 มกราคมที่ผ่านมา ได้รับคำยืนยันจากเจ้าอาวาสวัดนาคราช และอดีตเลขาธิการสภาทนายความที่ช่วยทำคดีนี้ ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทเอกชนคู่สัญญา อยู่ในขั้นตอนการสืบทรัพย์บังคับคดี

ทั้งนี้ หากเอกชนคู่สัญญาติดต่อขอเจรจากับทางวัดนาคราช ก็เป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหานี้

ขณะเดียวกันคอลัมน์หมายเลข 7 โทรศัพท์สอบถามเอกชนคู่สัญญาของวัดนาคราชตามหมายเลขติดต่อที่อยู่ใบเสร็จรับเงินและที่อยู่ของบริษัท แต่ติดต่อไม่ได้

คำพิพากษาคดีนี้ของศาลฎีกาเป็นคดีแพ่ง แม้คู่ความคดีนี้ต้องปฏิบัติตาม แต่เอกชนรายนี้เป็นบริษัทจำกัดไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอกาสที่เจ้าอาวาสวัดนาครราชจะได้รับเงินค่าเสียหาย เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ให้ใช้งานได้ หรือไม่ ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7