7HD ร้อนออนไลน์

เตรียมปลดล็อกพรุ่งนี้ นนทบุรี ลุยทำความสะอาดตลาดสด

12 ม.ค. 64 เมื่อเวลา 10.00 น. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 2 ในพื้นที่ จ.นนทบุรี หลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะตลาดกลางบางใหญ่ คอนโดสีชมพู ตลาดบางบัวทอง วัดละหาร วัดเล่งเน่ยยี่ 2 และตลาดพิชัยปากเกร็ด ทำให้จัดหวัดสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวจนถึงวันที่ 12 ม.ค. 63 จนครบกำหนดและเตรียมปลดล็อกเพิ่อเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 13 ม.ค.63 ทางจังหวัดได้สั่งให้ สสอ.แต่ละอำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำความสะอาด และตรวจคัดกรองซ้ำ ทั้งผู้ค้าและแรงงานที่จะกลับมาทำงานตามปกติในพื้นที่ต่างๆ อย่างเข้มงวด
   
โดยที่ตลาดกลางบางใหญ่ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ นายจิรเดช ทองเรือง สสอ.บางใหญ่ นายจิรชัย มูลทองโรย สมาชิกวุฒิสภาด้านแรงงาน  พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตลาดกลางบางใหญ่ นำรถน้ำบรรทุกน้ำผสมคลอรีนเข้มข้นฉีดทำความสะอาดพื้นผิวตลาดโดยรอบ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่เดินฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามทางเดินเท้าและแผงค้าต่างๆ ในตลาดกลางวัน ตลาดกลางคืน ตลาดเนื้อสัตว์และอาหารทะเล รวมทั้งตลาดผักผลไม้ด้วย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจก่อนที่ตลาดจะเปิดให้ทำการค้าขายอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ หลังจากถูกปิดตามคำสั่งของจังหวัดมาตั้งแต่ต้นเดือน

นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวว่า ในวันนี้ทางอำเภอได้ร่วมกับเทศบาลตำบลเสาธงหิน สสอ.บางใหญ่ และทางตลาดระดมกำลังลงพื้นที่ในส่วนของตลาดกลางบางใหญ่  เพื่อทำการบิ๊กคลีนนิ่งในส่วนของพื้นที่ตลาดทั้งหมด ตามมาตราการที่กำหนดไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนอีกครั้ง ซึ่งในส่วนของตลาดทั้งหมดที่จะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้จะมีการกำหนดจุดทางเข้าออกตลาดทุกแห่งให้เหลือเพียงทางเข้าออกเดียว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ผ่านเข้าออกตลาดได้ผ่านตรวจจุดคัดกรองทุกคน และในส่วนของผู้ค้าขายกับแรงงานในตลาด ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้ออีกครั้ง จึงจะสามารถกลับมาเปิดร้านหรือทำงานในตลาดได้ซึ่งเป็นมาตราการที่เข้มงวดที่ทางอำเภอกำหนดไว้ ในส่วนของผู้ถูกกักตัวในคอนโดสีชมพูจำนวน 845 ราย ซึ่งจะครบกำหนดคลายล็อกในวันพรุ่งนี้ ทางอำเภอได้จัดทำทะเบียนประวัติผู้ที่พักอาศัยในคอนโดสีชมพูทั้วหมดแล้ว เมื่อทำการปล่อยตัวผู้ถูกกักตัวทั้งหมดแล้ว จะระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดภายในตัวอาคารทั้งหมดต่อไป

ในส่วนของการเตรียมความพร้อมของตลาดบางบัวทอง ที่กำหนดคลายล็อกในวันพรุ่งนี้เช่นกัน ทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยนางพรเพ็ญ อยู่สุข ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง นายสุพัฒน์ สายหยุด หัวหน้างานโยธาเทศบาลเมืองบางบัวทอง นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง และฝ่ายสาธารณสุขลงพื้นที่คัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับผู้ค้าและลูกจ้างทั้งแรงงานคนไทยและต่างด้าวทั้งหมดอีกครั้ง ก่อนเปิดตลาดให้ทำการค้าขายตามปกติในวันพรุ่งนี้ โดยได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดภายในตลาด
   
นางพรเพ็ญ อยู่สุข ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ทางเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดสดทั้ง 2 แห่งของเทศบาลคือ ตลาดเพียรเจริญและตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองในวันพรุ่งนี้แล้ว โดยเทศบาลจะเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนด้วยการตรวจคัดกรองเชื้อให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดทั้งสองแห่งด้วยการตรวจคัดกรอง 2 ครั้ง ก่อนจะออกรับรองให้กับผู้ค้าและแรงงานติดหน้าอกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ทางเทศบาลยังได้ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งในตลาด อาคารพาณิชย์ โดยรอบทั้งหมด รวมทั้งขอความร่วมมือจากผู้ค้าในตลาดและแรงงาน ให้ปฏิบัติตามมาตราการอย่างเคร่งครัดด้วยหลังตลาดเปิดทำการได้ตามปกติ