เจาะประเด็นข่าวค่ำ

นายกรัฐมนตรีเคาะมาตรการเยียวยาโควิด-19 ลดค่าน้ำค่าไฟ – แจกเงินทุกกลุ่ม 3,500 บาท นาน 2 เดือน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ประกอบด้วย การลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 โดยให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟตามเงื่อนไข สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ซึ่งมาตรการนี้จะไม่รวมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ขณะเดียวกันยังลดค่าน้ำ ร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการคลังจัดทำแผนเยียวยารายได้ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม และครอบคลุมทุกคน ทั้งแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร เบื้องต้นจะเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน โดยให้กลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

ขณะที่โครงการ “คนละครึ่ง” จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกอีก 1 ล้านสิทธิ ช่วงปลายเดือนมกราคมนี้

นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หารือกับผู้ประกอบการ และ กสทช. เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน และโทรศัพท์มือถือ เป็นการสนับสนุนการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home และสนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชัน หมอชนะฟรี โดยไม่คิดค่า Data 3 เดือน

ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป มอบหมายให้กระทรวงการคลัง ประสานธนาคารแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือเรื่องหนี้สิน เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ เช่น ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะเร่งเปิดลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนได้รับเงิน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน ส่วนรายละเอียดต่างๆ จะกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง วันที่ 19 มกราคมนี้ โดยคาดว่า วันที่ 20 มกราคม จะเริ่มลงทะเบียน และได้รับเงินปลายเดือนมกราคม หรืออย่างช้าต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมแถลงพร้อมผู้บริหารสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เกี่ยวกับมาตรการทางการเงินเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นายอาคม ระบุว่า ปัจจุบันมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่อง ยังมีวงเงินเหลืออยู่กว่า 268,000 ล้านบาท โดยธนาคารของรัฐแต่ละแห่งจะมีมาตรการเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ และประชาชน มาตรการสินเชื่อฉุกเฉิน การพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้


ขอบคุณภาพ Facebook : ไทยคู่ฟ้า
ขอบคุณภาพ Facebook :  สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station