รอบรั้วเอเชีย

ฮ่องกงยัน ไม่ตัดสิทธิพลเมือง 2 สัญชาติลงคะแนนเลือกตั้ง

ทางการฮ่องกง ยืนยัน ไม่ตัดสิทธิพลเมืองฮ่องกงที่ถือครองหนังสือเดินทางของต่างชาติ จากการพำนักอาศัยและลงคะแนนเลือกตั้งที่ฮ่องกง

นางแคร์รี หลำ ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง แถลงว่า ทางการยังไม่มีแผนการตัดสิทธิพลเมืองฮ่องกงที่มีหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร ในการพำนักอาศัยและลงคะแนนเลือกตั้งท้องถิ่นที่ฮ่องกง เนื่องจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร และจีน มีข้อตกลงร่วมกันในเรื่องของการให้สิทธิแก่ชาวฮ่องกงผู้ถือครองหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร

โดยหลังจากที่ทางการจีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่ฮ่องกง เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ประกาศให้ชาวฮ่องกงที่ถือหนังสือเดินทาง บริติช โพ้นทะเล หรือ บีเอ็นโอ สามารถพำนักอาศัยในสหราชอาณาจักร เป็นเวลา 5 ปี และยื่นขอเป็นพลเมืองอย่างถาวรต่อไปได้ ขณะที่รัฐบาลจีนประกาศ ไม่ยอมรับหนังสือเดินทางบีเอ็นโออย่างเป็นทางการ แต่ไม่ได้ห้ามชาวฮ่องกงถือหนังสือเดินทางของต่างชาติแต่อย่างใด