7HD ร้อนออนไลน์

ล็อตสุดท้าย ส่งแรงาน 167 คน กลับตลาดกุ้ง

12 ม.ค. 64 เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 1 สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันส่งตัวแรงงานข้ามชาติอีก 167 คน กลับคืนสู่ที่พักที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มสุดท้ายของผู้ติดเชื้อในตลาดกลางกุ้งแล้ว ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 30 คน เป็นแรงงานที่พักอาศัยอยู่นอกตลาดกลางกุ้ง มีนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบและจะได้รับการส่งตัวออกจากสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาครในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้

โดยบรรยากาศของการส่งตัวแรงงานข้ามชาติจากตลาดกลางกุ้ง ล็อตสุดท้ายออกจากศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 1 สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อกลับไปหาครอบครัว หรือเพื่อนๆ และกำลังจะได้กลับไปทำงานอีกครั้งที่ตลาดกลางกุ้งนั้น พบว่าทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ดีใจที่จะได้กลับไปยังที่พักที่จากมา และที่สำคัญคือ ทุกคนเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 จนได้รับหนังสือรับรองจากทางสำนักงานสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ ทั้งโบกมือลา และยกมือไหว้เจ้าหน้าที่ฯ ที่ได้ช่วยกันดูแลรักษา จนพวกเขาหายเป็นปกติดีแล้ว
 
สำหรับศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร จะทำการส่งตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีนายจ้าง และพักอาศัยอยู่นอกตลาดกลางกุ้ง ที่เข้ารับการกักกันตัวจนครบตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันสุดท้ายคือวันที่ 14 ม.ค. 64 ที่จะถึงนี้  และหลังจากนี้ก็จะเป็นปฏิบัติการพักศูนย์ฯ ชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และปรับปรุงส่วนสาธารณูปโภคต่างๆ ก่อนที่จะประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆ ว่า จะต้องเปิดศูนย์ฯ รอบที่สอง เพื่อรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาพักอีกเมื่อใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง