ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และยะลา

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี วานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน 1,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอยะรัง เพื่อบรรเทาทุกข์

จังหวัดปัตตานี เกิดฝนตกหนักระหว่างวันที่ 4-10 มกราคม 2564 ประกอบกับมีมวลน้ำจากจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสเข้ามาสมทบ ทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ 8 อำเภอ 30 ตำบล 161 หมู่บ้าน มีผู้ประสบภัย 57,432 คน จาก 14,281 ครอบครัว ที่ผ่านมา จังหวัดปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับอำเภอและท้องถิ่น รวมทั้งตำรวจและทหารเข้าไปให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งการได้รับพระราชทานถุงยังชีพในครั้งนี้ ช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 อำเภอรามัน จังหวัดยะลา วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําจังหวัดยะลา ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค 4,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ โดยมอบผ่านนายอำเภอทุกอำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง 1,000 ชุด, อำเภอบันนังสตา 700 ชุด, อำเภอรามัน 500 ชุด, อำเภอยะหา 600 ชุด, อำเภอเบตง 300 ชุด, อำเภอธารโต 300 ชุด, อำเภอกรงปินัง 300 ชุด และอำเภอกาบัง 300 ชุด ด้วยทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน

จังหวัดยะลา มีฝนตกครอบคลุมทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 โดยเฉพาะวันที่ 4 มกราคม 2564 เกิดเหตุอุทกภัยทั้งจังหวัด มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 55 ตำบล 306 หมู่บ้าน 18 ชุมชน มีผู้ประสบภัย 67,044 คน จาก 17,218 ครัวเรือน มีผู้อพยพ 316 คน จาก 123 ครัวเรือน และมีผู้เสียชีวิต 2 คน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีบางพื้นที่ที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำและติดกับลำน้ำยังคงได้รับผลกระทบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน ได้ระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน และสำรวจความเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด