ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ผู้แทนท้องถิ่น สำหรับนำไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่ทา และอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น

สำหรับจังหวัดลำพูน เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราคม และจะสิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่หลายอำเภอได้รับผลกระทบ การได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานครั้งนี้ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด