ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แก่ผู้แทนส่วนราชการ และกลุ่มอาชีพทอผ้าจังหวัดอ่างทอง และสมุทรปราการ

ที่ศาลาไทย ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" แก่ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ 7 อำเภอ และกลุ่มอาชีพทอผ้า รวม 17 ชุด ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและสืบสานภูมิปัญญาไทย โดยทรงออกแบบลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" พระราชทานช่างทอผ้า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งลายที่ทรงออกแบบมีความหมายถึงการส่งมอบความรัก ความสุข ให้ชาวไทยทุกคน เป็นการจุดประกายความคิดในการพัฒนาลายผ้า ออกแบบให้ร่วมสมัย ใช้ได้จริงในหลายโอกาส

ส่วนที่ศาลาประชาคม จังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทานลาย "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" แก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และกลุ่มทอผ้า เพื่อใช้เป็นต้นแบบนำไปจัดทำผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย อันจะช่วยสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยลายที่ทรงออกแบบมีความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Sirivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10, ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึง ความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด