ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมวงศานุวงศ์ โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

นอกจากนี้ มีคณะบุคคล ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไปลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยความจงรักภักดี อาทิ ประธานรัฐสภา, อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, ราชินีมูลนิธิ, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โรงเรียนจิตรลดา, ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ ทางสำนักพระราชวัง เปิดให้ลงนามถวายพระพรที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันนี้วันเดียว

ในช่วงบ่าย สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้เชิญแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์

นอกจากนี้ มีคณะบุคคล อาทิ นายเกษม วัฒนชัย, นายจรัลธาดา กรรณสูต, นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี, พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ, ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ, ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ, ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และคณะ, ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, ราชสกุลอาภากร, นายสุรเกียรติ เสถียรไทย, ประธานวุฒิสภา, มูลนิธิรัฐบุรุษ, สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, กระทรวงคมนาคม, อักษรศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปลงนามถวายพระพรด้วย

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง จะเปิดให้ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด