สนามข่าว 7 สี

กรมป่าไม้ ชี้แจงกรณีจัดตั้ง บ้านแม่เกิบ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า มีหมู่บ้านเกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่อำเภออมอ๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ดังกล่าวรุกป่านั้น มีคำชี้แจงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว

หลังจากที่เป็นกระแสในการช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในพื้นที่บ้านแม่เกิบ อำเภออมอ๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จนมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่ ล่าสุด นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ กรมป่าไม้ ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่บ้านแม่เกิบ เป็นหมู่บ้านที่แยกมาจากบ้านแม่ฮอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเดียวกัน แต่อยู่คนละหย่อมบ้าน โดยเมื่อปี 2558 บ้านแม่ฮอง เกิดเหตุไฟไหม้ทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงอพยพมายังแปลงที่ทำกินหมุนเวียน ที่เป็นถิ่นฐานที่ตั้งในปัจจุบัน เนื่องจากตามความเชื่อจะไม่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เกิดอาเพศ จึงถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นใหม่

พื้นที่ดังกล่าว มีราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง อาศัยอยู่ 41 ครัวเรือน มีประชากร 177 คน อยู่บนเขาสูงชัน ทุรกันดาร และห่างไกลจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ 240 กิโลเมตร

ส่วนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ แม้ว่าจะตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย ลุ่มน้ำ 1A  แต่ได้มีการยืนคำขอใช้ประโยชน์พื้นที่แล้ว