สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : เสนอรัฐนิรโทษแรงงานเถื่อน แก้ปัญหาส่วย

ประธานกรรมาธิการแรงงาน ยืนยันต้องนิรโทษกรรมแรงงานเถื่อนเข้าระบบ จึงจะคุมโควิด-19 ได้ ขณะที่ประธานสภาอุตสาหกรรม ย้ำการแก้ปัญหาส่วยแรงงานต้องใช้ความเชื่อใจ ลงสนามข่าวนี้กับคุณมะลิ แซ่ฉิ่น

นี่เป็นเพียงความเห็นส่วนหนึ่งจากประธานกรรมาธิการแรงงาน ที่หวังจะแก้ปัญหาแรงงานนอกระบบ เพื่อยุติวงจรส่วยแรงงานที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมทั้งระบุว่าการนิรโทษกรรมและลดค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนแรงงาน จะสร้างแรงจูงใจให้นายจ้างนำแรงงานเถื่อนเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ในระยะยาว และยังควบคุมปัญหาโควิดที่ระบาดในปัจจุบันได้อีกด้วย

สอดคล้องกับแนวทางที่ประธานสภาอุตสาหกรรม เสนอ ซึ่งเขาบอกว่าพยายามสะท้อนปัญหาการจัดทำศูนย์การจัดการแรงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีภาครัฐและเอกชนจับมือกันใช้ข้อมูลฐานเดียวกันมาตลอด ซึ่งวิธีนี้จะทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งระบบ ไม่ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานแค่ไหนก็ตาม แต่การตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติแบบเบ็ดเสร็จอาจเกิดขึ้นได้ยาก เพราะจะมีกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ออกมาคัดค้าน โดยอ้างข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อน

ประธานสภาอุตสาหกรรม ยังบอกด้วยว่าการตั้งศูนย์บริหารจัดการแรงงานข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้รัฐมีเม็ดเงินนับ 10,000 ล้านบาท ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะไทยยังต้องการแรงงานอีกมากหากภาคการส่งออกฟื้นตัว ที่สำคัญหากเอกชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยใบ้รายทางในการนำแรงงานเข้ามาแบบผิดกฎหมาย จะทำให้ต้นทุนต่ำลง ส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมด้วย

จากข้อมูลของกรมการจัดหางาน ระบุว่า ปัจจุบันความต้องการแรงงานมากอันดับหนึ่งอยู่ในธุรกิจโรงแรมและภาคการบริการ ส่วนภาคอุตสาหกรรมรองลงมา ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมประมง โดยความต้องการแรงงานประเทศเพื่อนบ้านสูง 2,000,000-3,500,000 คน แต่ในปัจจุบันมีแรงงานที่อยู่ในระบบเพียง 2.5 ล้านคนเท่านั้น โดยแรงงานส่วนใหญ่ที่พบในปัจจุบันเป็นกลุ่มที่อยู่ใต้ดิน หากวันใดสามารถนำเข้าสู่ระบบได้ก็จะเกิดผลดีต่อทุกฝ่าย