สนามข่าว 7 สี

พม.เปิดช่องทางแจ้งเบาะแสแรงงานหลบหนีเข้าเมือง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส หากพบเห็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านหลบหนีเข้าเมือง

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยถึงมาตรการที่จะขับเคลื่อนตามนโยบายการคุมเข้มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่หลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทย ที่อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด-19 ได้ โดยเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุให้ประชาชนรับทราบ หากประชาชนพบเห็นหรือสงสัย สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หมายเลข 1300 หรือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PROTECT-U เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบตามกระบวนการ หรือให้การช่วยเหลือ หากเป็นบุคคลที่อาจถูกหลอกมาและกลายเป็นผู้เสียหายจากค้ามนุษย์

นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีสถานที่รองรับการคุ้มครองผู้เสียหาย และให้การช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ ทั้งชายและหญิงกระจายทั่วประเทศ 8 แห่ง เพื่อให้การคุ้มครองช่วยเหลือ ตามกระบวนการ รวมถึงคุ้มครองความปลอดภัย และช่วยให้ผู้เสียหายเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับต่อไป