เช้าข่าว 7 สี

หน้ากากอนามัยนำเข้าตั้งราคาได้ไม่เกิน 60%

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันปริมาณหน้ากากอนามัยทั่วประเทศ ยังมีอย่างเพียงพอความต้องการของประชาชนเนื่องจากมีโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยทั่วประเทศราว 30 แห่ง กำลังการผลิตเฉลี่ยที่ 5,000,000 อันต่อวัน โดยกระทรวงพาณิชย์ ยังคงควบคุมราคาหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่อันละ 2.50 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการจำหน่ายเกินราคาควบคุม


สำหรับหน้ากากอนามัยชนิดอื่นๆ เช่น หน้ากากอนามัยที่นำเข้าจากต่างประเทศ กำหนดว่าจะต้องขายในราคาต้นทุน และบวกราคาได้ไม่เกิน 60% ของมูลค่านำเข้า ส่วนหน้ากากผ้า ไม่ได้ควบคุมราคาขาย ประชาชนสามารถหาซื้อได้ ตามการพิจารณาความสะดวกและความคุ้มค่าของสินค้า ย้ำหากเจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสผู้ฉวยโอกาสขายหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยนำเข้าเกินจริง พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายทันที โทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท