ข่าวดึก 7HD

การระบาดโควิด-19 กระจายไปใน 59 จังหวัด

สถานการณ์ระบาดระลอกใหม่ ได้กระจายไปใน 59 จังหวัด และมีผู้ติดเชื้อรวม 6,208 คน 10 จังหวัดสีแดง อันดับ 1 ยังเป็นสมุทรสาคร 3,356 คน รองมาเป็นชลบุรี, ระยอง ขณะที่ กรุงเทพมหานคร มีผู้ติดเชื้อ 488 คน อายุน้อยที่สุดเป็นเด็กอายุ 3 เดือน ส่วนจังหวัดที่เป็นสีส้มมีผู้ป่วยสะสม 11-50 คน มี 12 จังหวัด และจังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสม 1-10 คน จำนวน 37 จังหวัด และยังเหลือ 18 จังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยมาก่อน โดยวันนี้ ไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้น 287 คน จำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 278 คน เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 9 คน

คณะรัฐมนตรี อนุมัติและเห็นชอบหลายโครงการ มีผลในเดือนหน้าพร้อมๆ กัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายพื้นฐาน และเงินก้นถุงเป็นทุน 1 ก้อนในช่วง 2 เดือน ทั้งมาตรการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ในรอบบิลเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม ทั้งยังมีแนวทางลดค่าอินเทอร์เน็ต เนื่องจากประชาชน Work from home ในช่วงนี้อีกกลุ่มหนึ่ง

พร้อมเตรียมเงินเยียวยาประชาชนกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 3,500 บาท นาน 2 เดือน จะเริ่มให้ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม เช่นกัน โดยโครงการนี้มีชื่อเรื่องว่า “เราชนะ”

และยังมีโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตก  จากที่เหลือเฟสแรก เกือบ 500,000 สิทธิ และผู้ที่คุณสมบัติไม่ตรงกับสิทธิ รวมถึงผู้ที่ได้รับสิทธิแล้วไม่เปิดใช้ใน 14 วันของเฟส 2 อีกเกือบ 500,000 สิทธิ รวมเป็น 1,000,000 สิทธิ จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 20 มกราคม และเปิดใช้เงินในโครงการคนละครึ่งกลุ่มนี้จะเริ่มใช้เงินได้ในวันที่ 25 มกราคม จำนวน 3,500 บาท

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด พุ่งทะลุ 91.4 ล้าน เสียชีวิตอีกเกือบ 2 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกา ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มวันเดียวเกินกว่า 200,000 คน ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมเกิน 23 ล้านคนแล้ว