เช้าข่าว 7 สี

อากาศหนาว ทำให้เชื้อโควิด-19 อยู่ได้นาน

นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า ช่วงที่อากาศหนาวเย็น ทำให้โควิด-19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้น อย่างเช่น หากอุณหภูมิติดลบ 70 องศาเซลเซียส เชื้อโควิด-19 จะอยู่ได้ตลอดไป ติดลบ 20 องศาเซลเซียส อยู่ได้เป็นปี 0 องศา อยู่ได้หลายเดือน แต่ถ้าประเทศไทย เช่น บางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียส คาดว่า เชื้อจะอยู่ได้เป็นวันๆ แต่ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น อากาศร้อนขึ้นเชื้อโควิด-19 จะยิ่งอายุสั้นลง

ด้าน นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ระบุว่า อากาศหนาวเย็นทางทฤษฎี จะทำให้เชื้อโควิด-19 อยู่ตามพื้นผิวได้นาน แต่หากอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอก และผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ก็จะทำให้เชื้อตายไปอย่างรวดเร็ว แต่จุดสำคัญของการแพร่ระบาด คือ บางคนจะมีพฤติกรรม หลบอากาศหนาวเย็น เข้าไปอยู่ในห้อง ที่อาจจะความมีความแออัด ไม่มีการป้องกัน และอาจจะมีคนติดเชื้ออยู่ในห้อง ทำให้ติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง ก็จะทำให้อยู่ได้อย่างปลอดภัย แต่ถ้าโควิด-19 เจอความร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ในเวลา 20 นาที เชื้อโควิด-19 ก็จะตายในที่สุดเช่นกัน