7HDร้อนออนไลน์

บุรีรัมย์คุมโควิดได้ ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยกเลิกประกาศปิด 4 หมู่บ้าน

วันนี้ (13 ม.ค.64) นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เผยว่าผู้ป่วยโควิดเพศหญิง อายุ 42 ปี ซึ่งเดินทางมาจาก จ.ชลบุรี และตรวจพบติดเชื้อใน อ.นางรอง ปัจจุบันได้รับการรักษาอยู่ที่ โรงพยาบาลนางรอง ขณะนี้อาการดีขึ้นตามลำดับ หากผลตรวจยืนยันอีกครั้ง ไม่พบเชื้อโควิด-19 จะอนุญาตให้กลับบ้าน

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม โดยให้ปิดหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสัง หมู่ที่ 10 บ้านโคกกลาง และหมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข ต.ชุมแสง อ.นางรอง ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.64 และค้นหาผู้สัมผัส จำนวน 617 คน แบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 30 คน กลุ่มเสี่ยงต่ำ 331 คน และค้นหาเชิงรุกใน 4 หมู่บ้าน อีก 256 คน ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบติดเชื้อ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ จึงมีมติยกเลิกกำหนดพื้นที่ควบคุมให้ประชาชนใช้ชีวิตได้ตามปกติก่อนกำหนด 14 วัน   แต่ต้องปฏิบัติการตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด
               
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนของตนเอง รวมไปถึงการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง และเมื่อออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100 %