เกาะกระแสออนไลน์

กลับมาอีกครั้ง! เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน 1 หมื่น และ 5 หมื่น ไม่ต้องใช้คนค้ำ

ออมสินปล่อยสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ส่วนกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

ธนาคารออมสิน ได้เปิดโครงการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ สำหรับโครงการนี้เป็นการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของธนาคารออมสิน วงเงิน 20,000 ล้านบาท จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2563

มีการขยายระยะเวลาการขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชนที่มีอาชีพอิสระไม่มีรายได้ประจำหรือเกษตรกรรายย่อย

รายละเอียดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมีดังนี้

1.โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 งวดแรก ขณะนี้ยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท

สินเชื่อฉุกเฉินผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

-ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
-เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน
-มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

2.ส่วนโครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผู้กู้ต้องมีคุณบัติดังนี้

-ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
-เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
-มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
-ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน

เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสิน และเว็บไซต์ www.gsb.or.th/personals/loanspt/ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ออมสิน ยังปล่อยกู้รายละ 5 หมื่น ไม่ต้องมีคนค้ำ - ยื่นกู้ผ่านแอปฯ MyMo ได้
- เปิดวิธีลงทะเบียนขอกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท