ห้องข่าวภาคเที่ยง

ผลการตรวจซ้ำ หาเชื้อนักแบดมินตัน ติดโควิด-19 พบเป็นซากเชื้อ

จากการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบนักแบดมินตันต่างชาติ 4 คน ที่เข้ารวมการแข่งขัน แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ 1 ใน 3 รายการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ติดเชื้อโควิด-19 และทางสหพันธ์แบดมินตันโลก และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาทั้ง 4 คน ไปตรวจซ้ำอีกครั้ง ซึ่งผลการตรวจปรากฏว่า

นักกีฬาจากอินเดีย 2 คน และเยอรมนี 1 คน เป็นซากเชื้อ ที่คาดว่า ทั้ง 3 คน เคยติดเชื้อโควิด-19 แต่หายเมื่อปลายปีที่ผ่านมาซึ่งแพทย์ยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการแข่งขัน สามารถแข่งขันต่อไปได้

ขณะที่นักกีฬาจากอียิปต์ 1 คน มีผลตรวจเป็นบวก หมายถึงติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ ทำให้ทีมแพทย์ให้ถอนตัวจากการแข่งขัน ขณะที่เพื่อนร่วมทีม เจ้าหน้าที่ทีม ถูกแยกตัวไปกักตัวต่อไป