ห้องข่าวภาคเที่ยง

วัคซีนต้านโควิด-19 ของไทย เตรียมทดลองในมนุษย์เฟส 1 แล้ว ตั้งเป้าทดลองเฟส 2 ในปีนี้

นายแพทย์นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยกับทีมข่าว 7HD ถึงการพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ของไทยว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่ขั้นตอนการทดลองในมนุษย์ระยะหรือเฟสที่ 1 จากนั้นอีก 3 เดือนจะทดลองเฟส 2 เพื่อวัดระดับปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หรือไม่ ซึ่งตั้งเป้าจะทดลองเฟส 2 ให้เสร็จภายในปีนี้ ก่อนเข้าสู่การทดลองเฟส 3 ที่ต้องใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างใหญ่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ในพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง

นายแพทย์นคร บอกว่าการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคง และพึ่งพาวัคซีนตนเอง เพื่อให้ได้วัคซีนมีคุณภาพและเพียงพอ รองรับการใช้วัคซีนโควิด-19 ที่อาจต้องฉีดซ้ำ รวมถึงการพัฒนาวัคซีนตัวอื่นๆ ต่อไป