ห้องข่าวภาคเที่ยง

ส่งแรงงานหายป่วยคืนนายจ้าง จ.สมุทรสาคร

วันนี้เจ้าหน้าที่จะส่งตัวแรงงานเพื่อนบ้าน ที่ศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 2 วัดโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งรักษาโควิด-19 หายเป็นปกติแล้ว ให้กับเจ้าของสถานประกอบการ 28 คน เพื่อกักตัวต่ออีก 14 วัน แม้ว่าแพทย์จะยืนยันแล้วว่าทุกคนไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วก็ตาม

ทั้งนี้เพื่อให้คนในชุมชนมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย หลังจากแรงงานเหล่านี้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และช่วงบ่ายจะรับเข้ามา 19 คน จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้เจ้าของสถานประกอบการรับคนงานเหล่านี้กลับเข้าทำงานต่อ เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

ส่วนศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 1 สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร หลังจากส่งแรงงานเพื่อนบ้านที่รักษาโควิด-19 หายแล้ว กลับตลาดกลางกุ้ง 639 คน ขณะนี้เหลืออีก 30 คน นายจ้างจะมารับตัวกลับวันสองวันนี้ จากนั้นจะปิดศูนย์ห่วงใยคนสาคร สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ชั่วคราว เพื่อทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค และปรับปรุงสาธารณูปโภค แล้วประเมินสถานการณ์ว่า จะเปิดรับผู้ติดเชื้อเข้ามาพักอีกเมื่อใด

สำหรับศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร ซึ่งเดิมจะเปิดรับผู้ติดเชื้อชุดแรก วันนี้ หลังจากมีการจัดเตรียมสถานที่ รวมทั้งได้วางเตียงสนาม และอื่นๆ แล้ว แต่ทีมแพทย์จะติดตั้งระบบส่งต่อข้อมูลทางการแพทย์ รวมทั้งระบบรับตัวผู้ติดเชื้อเพิ่ม จึงเลื่อนไปรับผู้ติดเชื้อชุดแรกวันที่ 15 มกราคมนี้